dimarts, 24 de febrer de 2009

Aprovació Moció sobre el Dia Internacional de la dona

Es presenta al ple la Moció de l’ACM sobre el Dia Internacional de la dona, en el marc dels 30 anys d’Ajuntaments democràtics:

“Enguany celebrem el 8 de marc, Dia internacional de la dona, amb novetats legislatives que ens acosten més a l’ideal d’igualtat entre les dones i els homes. El mes d’abril del 2008 es va aprovar la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista. En el seu preàmbul, la Llei diu:

“Les dones han estat essencials en la construcció i la defensa dels drets i les llibertats al llarg de la història. Malgrat això, gran part de les nostres societats no han reconegut el paper històric de les dones i no n’han garantit els drets.
La llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista parteix de la premissa que els drets de les dones són drets humans.”

És per tant un dret que les dones visquem amb les mateixes garanties que els homes pel que fa a les nostres llibertats i a la consecució dels nostres objectius com a membres de la societat. És un dret poder viure sense l’amenaça de la violència masclista, sense l’amenaça de la violència en el si de la família, en els llocs de treball i en qualsevol àmbit de la nostra vida. I hem de ser les dones les que d’una forma més ferma i voluntariosa lluitem contra aquesta xacra.

Però no només la violència envers les dones ens retalla les llibertats. Com es descriu en el preàmbul abans esmentat, les dones han contribuït a la construcció i defensa dels drets i les llibertats al llarg de la història. I és en aquest punt on volem vincular aquesta moció del 2009 a l'efemèride que també enguany se celebra: els 30 anys d’ajuntaments democràtics.

Perquè també ha estat i és una lluita la reivindicació de la importància del paper de les dones en la construcció d0aquesta democràcia que tot just arriba al seu trentè aniversari. Una construcció democràtica que les dones han protagonitzat en al seva majoria des de l’anonimat, des de la feina a la rebotiga, amb el sacrifici i la lluita contra les desigualtats que han guiat malauradament aquests 30 anys d’ajuntaments lliures.

És per tot això que en aquests acords es pretén fer un reconeixement a les 8 dones que van ser les primeres alcaldesses ara fa 30 anys i que van obrir un camí cap a la consecució dels nostres drets. Elles representen totes les altres que han vingut després fins arribar a les 120 alcaldesses que h ha actualment a Catalunya:

Núria Albó i Corrons, alcaldessa de la Garriga
Berthe Bada i Cazeilles, alcaldessa de Camprodon
Anna Bosch i Pareres, alcaldessa de Mollet del Vallès
Antònia Castellana i Aregall, alcaldessa de Molins de Rei
Maria Dolors de Godoy i Rotllens, alcaldessa de Cassà de la Selva
Maria Dolors Oms i Bassols, alcaldessa de Blanes
Rosa Martí i Conill, alcaldessa de Parets del Vallès
M.Lurdes Vidal i Audet, alcaldessa de Ponts
Pilar Ferran i Hernández, tinent d’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat

Seguirem lluitant i treballant des dels ajuntaments, des dels municipis, per construir un país més just, més cohesionat i més igualitari. Un país on ser dona no sigui un perill, ni un desavantatge, ni un pecat.

Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament d’Arnes adopta els següents:

ACORDS

Primer.- Promoure actes de reconeixement explícit en el marc de la commemoració d’Ajuntaments democràtics a les dones que es van posar al capdavant dels primers ajuntaments sorgits de la transició política.

Segon.- Donar suport al Manifest unitari de tots els municipis de Catalunya que s’elaborarà pel dia 8 de març, dia internacional que commemora la igualtat entre homes i dones.

Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a l’Institut Català de les Dones.
Els Regidors assistents aproven per unanimitat els esmentats acords.