dimarts, 25 de novembre de 2008

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència envers les dones

L'Institut Català de les Dones impulsa un acte institucional contra la violència masclista a sis localitats catalanes. L'acte consisteix en la lectura del manifest "La violència masclista, un problema de totes i tots", subscrit per la Generalitat de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Posteriorment es farà un minut de silenci.

MANIFEST 25 DE NOVEMBRE 2008
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: UN PROBLEMA DE TOTES I TOTS
Avui, Dia Internacional contra la violència envers les dones, les institucions
públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions i els
ajuntaments, volem expressar el nostre condol per la mort de
Rebeca, Sanae, Rosa, Fostine Marine, Fàtima, Federica, Diana Gisela,
Fuensanta i una nena de 6 anys.
víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2008. Una violència
que, a més d’atemptar contra els drets fonamentals de les dones, la seva
autonomia i llibertat, constitueix un atac frontal contra els fonaments de
qualsevol societat, i minva la integritat individual i col·lectiva de totes les
persones que la integren.
Volem, també, renovar públicament el nostre compromís quotidià en
l’eradicació d’aquesta violència, al mateix temps que volem transmetre un alè
d’esperança atès que, malgrat la persistència de la violència en la nostra
societat i en la vida de les dones, avui gaudim de noves eines que els
reconeixen més drets i comptem amb més instruments per fer front a aquesta
problemàtica.
L’aprovació per unanimitat per part del Parlament de Catalunya, el passat mes
d’abril, de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, una llei
integral sorgida de la participació i experiència de les mateixes dones que han
viscut situacions de violència, així com dels grups de dones, partits polítics i
agents socials implicats en aquest greu problema social, representa un
importantíssim pas endavant en el seu abordatge.
Per tot això, les institucions públiques de Catalunya continuem expressant :
- La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència masclista,
ja que es tracta d’un atemptat contra els drets humans i, com a tal, ha de
ser considerat socialment intolerable.
- Els nostres esforços vers la sensibilització i detecció de qualsevol
situació de violència contra les dones. En aquest sentit, resulta essencial
continuar generant estratègies educatives allunyades dels estereotips
sexistes, treballar en la prevenció de la problemàtica, de manera
especial, amb la població jove, així com potenciar el paper pedagògic
dels mitjans de comunicació social.
- La necessitat de continuar avançant en la implantació de la perspectiva
de gènere i de les dones per tal que aquestes puguin gaudir plenament
dels seus drets de ciutadania, tot avançant en el foment de la seva
participació en les polítiques públiques.
- La prioritat de seguir treballant per atendre totes les dones que pateixen
violència i els seus fills i filles, esmerçant tots els recursos necessaris.
- La importància de millorar els mecanismes de coordinació, col·laboració i
cooperació entre tots els àmbits públics i privats competents i
responsables respecte l’abordatge de la violència contra les dones.
Finalment, encoratgem a totes les dones que es trobin en qualsevol situació de
violència masclista que reclamin tot l’ajut que necessitin. Demanem a tota la
societat la tolerància zero davant de qualsevol manifestació d’aquesta
violència. És un problema de totes i tots.